محصولات
Plastic analysis and design - Scanned Pdf with Ocr
Plastic analysis and design - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Massonnet خلاصه: Plastic analysis and design by Massonnet, C. E. (Charles Ernest), 1914-
Advanced analysis and design of plated structures - Scanned Pdf with Ocr
Advanced analysis and design of plated structures - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Křístek, Vladimír خلاصه: Advanced analysis and design of plated structures by Křístek, Vladimír
The finite element method BY Zienkiewicz - Scanned Pdf with Ocr
The finite element method BY Zienkiewicz - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Zienkiewicz خلاصه: The finite element method by Zienkiewicz, O. C. (Olgierd Cecil)
Introduction to matrix methods of structural analysis -Scanned Pdf with Ocr
Introduction to matrix methods of structural analysis -Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Martin, Harold C خلاصه: Introduction to matrix methods of structural analysis by Martin, Harold C
Finite element methods in structural mechanics - Scanned Pdf with Ocr
Finite element methods in structural mechanics - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Ross خلاصه: Finite element methods in structural mechanics by Ross, C. T. F., 1935-
introduction to structural stability theory - Scanned Pdf with Ocr
introduction to structural stability theory - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: gerard خلاصه: introduction to structural stability theory by george gerard, sc.d.
Résistance des matériaux - Scanned Pdf with Ocr
Résistance des matériaux - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Bazergui خلاصه: Résistance des matériaux by Bazergui, André, 1940- auteur
Mechanics of engineering materials - Scanned Pdf with Ocr
Mechanics of engineering materials - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Benham خلاصه: Mechanics of engineering materials by Benham, P. P. (Peter Philip), 1927-
Advanced strength of materials - Scanned Pdf with Ocr
Advanced strength of materials - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Den Hartog خلاصه: Advanced strength of materials by Den Hartog, J. P. (Jacob Pieter), 1901-1989
Strength of materials BY Hartog - Scanned Pdf with Ocr
Strength of materials BY Hartog - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Den Hartog خلاصه: Strength of materials by Den Hartog, J. P. (Jacob Pieter), 1901-1989

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.