محصولات
Finite Element Method in Partial Differential Equations by A. Richard Mitchell - Scanned Pdf
Finite Element Method in Partial Differential Equations by A. Richard Mitchell - Scanned Pdf
نویسندگان: Richard Mitchell خلاصه: Finite Element Method in Partial Differential Equations by A. Richard Mitchell (1977-01-12) Hardcover – January 1, 1631 by A. Richard Mitchell;R. Wait
Optochemical Nanosensors BY Cusano - Orginal Pdf
Optochemical Nanosensors BY Cusano - Orginal Pdf
نویسندگان: Andrea Cusano خلاصه: Optochemical Nanosensors (Series in Sensors Book 9) 1st Edition, Kindle Edition by Andrea Cusano (Editor), Francisco J. Arregui (Editor), Michele Giordano (Editor), Antonello Cutolo
Optimizing Energy Efficiencies in Industry BY Rajan - Scanned Pdf
Optimizing Energy Efficiencies in Industry BY Rajan - Scanned Pdf
نویسندگان: G.G. Rajan خلاصه: Optimizing Energy Efficiencies in Industry 1st Edition by G.G. Rajan
Introduction to Operations Research (11th Edition) BY Hillier - Orginal Pdf
Introduction to Operations Research (11th Edition) BY Hillier - Orginal Pdf
نویسندگان: Frederick Hillier خلاصه: ISE Introduction to Operations Research 11th Edition by Frederick Hillier (Author), Gerald Lieberman
Low-temperature forming of beta titanium alloys BY Woods - Scanned Pdf
Low-temperature forming of beta titanium alloys BY Woods - Scanned Pdf
نویسندگان: R S Kaneko خلاصه: Low-temperature forming of beta titanium alloys Author: R S Kaneko; C A Woods; Langley Research Center.; United States. National Aeronautics and Space Administration. Scientific and Technical Information Branch.
Titanium Powder Metallurgy: Science, Technology and Applications - Orginal Pdf
Titanium Powder Metallurgy: Science, Technology and Applications - Orginal Pdf
نویسندگان: Ma Qian خلاصه: Titanium Powder Metallurgy: Science, Technology and Applications 1st Edition by Ma Qian (Editor), Francis H. Froes
LEED v4 Practices, Certification, and Accreditation Handbook (2nd Edition) - Orginal Pdf
LEED v4 Practices, Certification, and Accreditation Handbook (2nd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Sam Kubba خلاصه: LEED v4 Practices, Certification, and Accreditation Handbook 2nd Edition, Kindle Edition by Sam Kubba
The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes - Orginal Pdf
The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes - Orginal Pdf
نویسندگان: Mohammed A. Omar خلاصه: The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes 1st Edition by Mohammed A. Omar
Real Time Control Engineering: Systems And Automation - Orginal Pdf
Real Time Control Engineering: Systems And Automation - Orginal Pdf
نویسندگان: Tian Seng Ng خلاصه: Real Time Control Engineering: Systems And Automation (Studies in Systems, Decision and Control Book 65) 1st ed. 2016 Edition by Tian Seng Ng
New Ceramics: Special Effect Glazes - Orginal Pdf
New Ceramics: Special Effect Glazes - Orginal Pdf
نویسندگان: Bloomfield خلاصه: New Ceramics: Special Effect Glazes Paperback – 25 Jun. 2020 by Bloomfield (Author), Linda

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.