محصولات
Parallel Processing in Structural Engineering - Orginal Pdf
Parallel Processing in Structural Engineering - Orginal Pdf
نویسندگان: H. Adeli خلاصه: Parallel Processing in Structural Engineering 1st Edition by H. Adeli (Author), O. Kamal
Control, Optimization, and Smart Structures: High-Performance Bridges and Buildings of the Future - Scanned Pdf with ocr
Control, Optimization, and Smart Structures: High-Performance Bridges and Buildings of the Future - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: Hojjat Adeli خلاصه: Control, Optimization, and Smart Structures: High-Performance Bridges and Buildings of the Future 1st Edition by Amgad Saleh (Author), Hojjat Adeli
Steel Design Handbook: LRFD Method BY Tamboli - Scanned Pdf with ocr
Steel Design Handbook: LRFD Method BY Tamboli - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: Akbar R. Tamboli خلاصه: Steel Design Handbook: LRFD Method by Akbar R. Tamboli
Hilbert's Projective Metric and Iterated Nonlinear Maps - Orginal Pdf
Hilbert's Projective Metric and Iterated Nonlinear Maps - Orginal Pdf
نویسندگان: Roger D. Nussbaum خلاصه: Hilbert’s Projective Metric and Iterated Nonlinear Maps Author(s): Roger D. Nussbaum
Heating and Water Services Design in Buildings (2nd Edition) - Orginal Pdf
Heating and Water Services Design in Buildings (2nd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Keith Moss خلاصه: Heating and Water Services Design in Buildings by Keith Moss
Heat Exchanger Network Synthesis: Process Optimization by Energy and Resource Analysis - Scanned Pdf with ocr
Heat Exchanger Network Synthesis: Process Optimization by Energy and Resource Analysis - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: DR. Uday V. Shenoy. خلاصه: Heat Exchanger Network Synthesis:: Process Optimization by Energy and Resource Analysis by DR. Uday V. Shenoy Ph.D.
Wireline Formation Testing: Hardware, Pressure Transient Testing, Interpretation, and Sampling - Epub + Converted Pdf
Wireline Formation Testing: Hardware, Pressure Transient Testing, Interpretation, and Sampling - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Fikri J Kuchuk خلاصه: Wireline Formation Testing: Hardware, Pressure Transient Testing, Interpretation, and Sampling by Fikri J Kuchuk (Author), T S Ramakrishnan (Author), Mustafa Onur
Electrical Level 4 Trainee Guide (9th Edition) - Orginal Pdf
Electrical Level 4 Trainee Guide (9th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: NCCER خلاصه: Electrical Level 4 Trainee Guide 9th Edition by NCCER
Fourier Integrals for Practical Applications - Scanned Pdf with ocr
Fourier Integrals for Practical Applications - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: R M Campbell, G A & Foster خلاصه: Fourier Integrals for Practical Applications – January 1, 1961 by R M Campbell, G A & Foster
Structural Steel Design BY Beedle - Scanned Pdf with ocr
Structural Steel Design BY Beedle - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: Lynn S Beedle; Fritz Engineering Laboratory. خلاصه: Structural steel design, Author: Lynn S Beedle; Fritz Engineering Laboratory.

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.