محصولات
Elementary structural analysis (3rd Edition) BY Norris - Scanned Pdf with ocr
Elementary structural analysis (3rd Edition) BY Norris - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: Charles Head Norris خلاصه: Elementary structural analysis by Charles Head Norris; John Benson Wilbur; Senol Utku
A First Look at Numerical Functional Analysis - Scanned Pdf
A First Look at Numerical Functional Analysis - Scanned Pdf
نویسندگان: W. W. Sawyer خلاصه: A First Look at Numerical Functional Analysis by W. W. Sawyer
Vector Spaces of Finite Dimension - Scanned Pdf with ocr
Vector Spaces of Finite Dimension - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: G. C. Shephard خلاصه: Vector Spaces of Finite Dimension (University Mathematical Texts) Hardcover – January 1, 1966 by G. C. Shephard
The Finite Element Method In Engineering Science - Scanned pdf with ocr
The Finite Element Method In Engineering Science - Scanned pdf with ocr
نویسندگان: O. C. Zienkiewicz خلاصه: The Finite Element Method In Engineering Science
Analytical, Numerical, and Computational Methods for Science and Engineering - Scanned Pdf
Analytical, Numerical, and Computational Methods for Science and Engineering - Scanned Pdf
نویسندگان: Gene H. Hostetter خلاصه: Analytical, Numerical, and Computational Methods for Science and Engineering First Edition by Gene H. Hostetter (Author), Mohammed S. Santina (Author), Paul Dcarpio-Montalvo
Ordinary differential equations with applications BY Reiss - Scanned Pdf with ocr
Ordinary differential equations with applications BY Reiss - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: Edward L Reiss خلاصه: Ordinary differential equations with applications 1st Edition by Edward L Reiss (Author), Andrew J. Callegari (Author), Daljit S. Ahluwalia
Ordinary Differential Equations with Applications (2nd Edition) - Scanned Pdf with ocr
Ordinary Differential Equations with Applications (2nd Edition) - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: Bernard J. Rice خلاصه: Ordinary Differential Equations with Applications by Bernard J. Rice (Author), Jerry D. Strange
The finite element method: A first approach - Scanned Pdf
The finite element method: A first approach - Scanned Pdf
نویسندگان: Alan J Davies خلاصه: The Finite Element Method: A First Approach (Oxford Applied Mathematics and Computing Science Series) First edition by Davies, Alan J. (1980)
Numerical Analysis BY Riess - Scanned Pdf with ocr
Numerical Analysis BY Riess - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: Johnson, Lee W خلاصه: Numerical Analysis Paperback – January 1, 1977 by R. Dean Johnson, Lee; Riess
Variational Methods for the Study of Nonlinear Operators By Vainberg - Scanned Pdf
Variational Methods for the Study of Nonlinear Operators By Vainberg - Scanned Pdf
نویسندگان: Vainberg خلاصه: Variational Methods for the Study of Nonlinear Operators by M. M. Vainberg

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.