محصولات
Organic Chemistry (13th Edition) BY Solomons - Epub + Converted Pdf
Organic Chemistry (13th Edition) BY Solomons - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: T. W. Graham Solomons خلاصه: Organic Chemistry 13th Edition by T. W. Graham Solomons (Author), Craig B. Fryhle (Author), Scott A. Snyder
Chemistry (Global 7th Edition) BY McMurry - Orginal Pdf
Chemistry (Global 7th Edition) BY McMurry - Orginal Pdf
نویسندگان: John E. McMurry خلاصه: Chemistry John E. McMurry, Robert C. Fay, Jill Kirsten Robinson
Biomedical and Pharmaceutical Polymers (Ulla Pharmacy) - Orginal Pdf
Biomedical and Pharmaceutical Polymers (Ulla Pharmacy) - Orginal Pdf
نویسندگان: Denis Labarre خلاصه: Biomedical and Pharmaceutical Polymers (ULLA Pharmacy Series): 5 by Denis Labarre (Author), Christine Vauthier (Author), Gilles Ponchel
Antimony BY Filella - Orginal Pdf
Antimony BY Filella - Orginal Pdf
نویسندگان: Montserrat Filella خلاصه: Antimony Kindle Edition by Montserrat Filella
Sustainability and Green Polymer Chemistry Volume 1 Green Produc - Orginal Pdf
Sustainability and Green Polymer Chemistry Volume 1 Green Produc - Orginal Pdf
نویسندگان: H N Cheng خلاصه: Sustainability & Green Polymer Chemistry Volume 1: Green Products and Processes H N Cheng; Richard A Gross; American Chemical Society. Division of Polymer Chemistry, Inc.
Sustainability and Green Polymer Chemistry Volume 2: Biocatalysis and Biobased Polymers - Orginal Pdf
Sustainability and Green Polymer Chemistry Volume 2: Biocatalysis and Biobased Polymers - Orginal Pdf
نویسندگان: H N Cheng خلاصه: Sustainability & green polymer chemistry. Volume 2, Biocatalysis and biobased polymers Author: H N Cheng; Richard A Gross; American Chemical Society. Division of Polymer Chemistry, Inc.
Stereochemistry of Coordination Compounds - Scanned Pdf with Ocr
Stereochemistry of Coordination Compounds - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Alexander von Zelewsky خلاصه: Stereochemistry of Coordination Compounds 1st Edition by Alexander von Zelewsky
Concise Guide to Electrochemical Methods and Voltammetry: A Problem-Based Test Prep for Students - Orginal Pdf
Concise Guide to Electrochemical Methods and Voltammetry: A Problem-Based Test Prep for Students - Orginal Pdf
نویسندگان: Xian Wen Ng خلاصه: Concise Guide to Electrochemical Methods and Voltammetry: A Problem-Based Test Prep for Students by Xian Wen Ng
Modern Organic Synthesis: An Introduction (2nd Edition) - Orginal Pdf
Modern Organic Synthesis: An Introduction (2nd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: George S. Zweifel خلاصه: Modern Organic Synthesis: An Introduction 2nd Edition by George S. Zweifel (Author), Michael H. Nantz (Author), Peter Somfai
Chemical Bonding (Oxford Chemistry Primers) [2016] - Image pdf with ocr
Chemical Bonding (Oxford Chemistry Primers) [2016] - Image pdf with ocr
نویسندگان: Mark J Winter خلاصه: Chemical Bonding (Oxford Chemistry Primers) Edition by Senior Lecturer Department of Chemistry Mark J Winter

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.