محصولات
Polymer Science BY Gowariker - Scanned Pdf
Polymer Science BY Gowariker - Scanned Pdf
نویسندگان: Vasant R. Gowariker خلاصه: Polymer Science Front Cover Vasant R. Gowariker, N. V. Viswanathan, Jayadev Sreedhar
Rheology of Polymeric Systems: Principles and Applications (2nd Edition) - Orginal Pdf
Rheology of Polymeric Systems: Principles and Applications (2nd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Pierre J. Carreau خلاصه: Rheology of Polymeric Systems: Principles and Applications 2nd Edition by Pierre J. Carreau (Author), Daniel C.R. De Kee (Author), Raj P. Chhabra
Selected Solutions Manual for Chemistry: Structure and Properties (2nd Edition) - Orginal Pdf
Selected Solutions Manual for Chemistry: Structure and Properties (2nd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Nivaldo Tro خلاصه: Selected Solutions Manual for Chemistry: Structure and Properties 2nd Edition by Nivaldo Tro (Author), Kathy Thrush-Shaginaw (Author), Mary Beth Kramer
Personal And Scientific Reminiscences: Tributes To Ahmed Zewail  - Pdf
Personal And Scientific Reminiscences: Tributes To Ahmed Zewail - Pdf
نویسندگان: Majed Chergui خلاصه: Personal And Scientific Reminiscences: Tributes To Ahmed Zewail by Majed Chergui (Author, Editor), Rudolph A Marcus (Author, Editor), John Meurig Thomas (Author, Editor), Dongping Zhong (
Crispr: Advances in Research and Applications - Orgianl Pdf
Crispr: Advances in Research and Applications - Orgianl Pdf
نویسندگان: Ph.d. Wang, Xin خلاصه: Crispr: Advances in Research and Applications (Biochemistry Research Trends) by Ph.d. Wang, Xin
Chemistry in the World (3rd Edition) BY Hendrickson - Orginal Pdf
Chemistry in the World (3rd Edition) BY Hendrickson - Orginal Pdf
نویسندگان: Kirstin Hendrickson خلاصه: Chemistry in the World 3rd ed. Edition by Kirstin Hendrickson
Physical Metallurgy of Iron and Steel BY Kumar - Scanned pdf
Physical Metallurgy of Iron and Steel BY Kumar - Scanned pdf
نویسندگان: Rajender Kumar خلاصه: Physical Metallurgy of Iron and Steel – January 1, 1968 by Rajender Kumar
The metallurgy of cast iron ; proceedings of the second International Symposium on the Metallurgy of Cast Iron, Geneva, Switzerland - Scanned pdf
The metallurgy of cast iron ; proceedings of the second International Symposium on the Metallurgy of Cast Iron, Geneva, Switzerland - Scanned pdf
نویسندگان: I. Minkoff, F. Mollard. خلاصه: The metallurgy of cast iron ; proceedings of the second International Symposium on the Metallurgy of Cast Iron, Geneva, Switzerland, May 29-31, 1974 / sponsored by Battelle Geneva Research Center ; editors: B. Lux, I. Minkoff, F. Mollard.
The physical metallurgy of cast iron : proceedings of the Third International Symposium on the Physical Metallurgy of Cast Iron, Stockholm, Sweden - Scanned pdf
The physical metallurgy of cast iron : proceedings of the Third International Symposium on the Physical Metallurgy of Cast Iron, Stockholm, Sweden - Scanned pdf
نویسندگان: H. Fredriksson, M. Hillert خلاصه: The physical metallurgy of cast iron : proceedings of the Third International Symposium on the Physical Metallurgy of Cast Iron, Stockholm, Sweden, August 29-31, 1984 / editors, H. Fredriksson, M. Hillert.
Resins for Surface Coatings, Polyurethanes Polyamides Phenolplasts Aminoplasts Maleic Resins VOL 3 (2nd Edition) - Scanned pdf
Resins for Surface Coatings, Polyurethanes Polyamides Phenolplasts Aminoplasts Maleic Resins VOL 3 (2nd Edition) - Scanned pdf
نویسندگان: P. K. T. Oldring خلاصه: Resins for Surface Coatings, Polyurethanes Polyamides Phenolplasts Aminoplasts Maleic Resins P. K. T. Oldring, SITA Technology Limited, N. Tuck

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.