محصولات
Principles of surface chemistry - Scanned Pdf with Ocr
Principles of surface chemistry - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Gabor A Somorjai خلاصه: Principles of surface chemistry by Somorjai, Gabor A
Complexation in Analytical Chemistry - Scanned Pdf with Ocr
Complexation in Analytical Chemistry - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Anders Ringbom خلاصه: Complexation in Analytical Chemistry (Chemical Analysis) by Anders Ringbom
The chemistry of the coordination compounds - Scanned Pdf with Ocr
The chemistry of the coordination compounds - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: John Christian Bailar خلاصه: The chemistry of the coordination compounds by Bailar, John Christian, 1904-
Chemical experimentation; an integrated course in inorganic, analytical, and physical chemistry - Scanned Pdf with Ocr
Chemical experimentation; an integrated course in inorganic, analytical, and physical chemistry - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Ursula Hofacker خلاصه: Chemical experimentation; an integrated course in inorganic, analytical, and physical chemistry by Hofacker, Ursula A
Handbook of analytical chemistry - Scanned Pdf with Ocr
Handbook of analytical chemistry - Scanned Pdf with Ocr
نویسندگان: Louis Meites خلاصه: Handbook of analytical chemistry by Meites, Louis, ed
Energetic Materials Research, Applications, and New Technologies - Orginal Pdf
Energetic Materials Research, Applications, and New Technologies - Orginal Pdf
نویسندگان: Rene Francisco Boschi Goncalves خلاصه: Energetic Materials Research, Applications, and New Technologies (Advances in Chemical and Materials Engineering) 1st Edition by Rene Francisco Boschi Goncalves (Editor), José Atilio Fritz Fidel Rocco (Editor), Koshun Iha
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards - Pdf
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards - Pdf
نویسندگان: N/A خلاصه: NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Author(s) / Editor(s) N/A Publisher U.S. Department of Health and Human Services
Practical Rubber Rheology and Dynamic Properties - Orginal Pdf
Practical Rubber Rheology and Dynamic Properties - Orginal Pdf
نویسندگان: John S. Dick خلاصه: Practical Rubber Rheology and Dynamic Properties 1st Edition by John Dick (Author), Henry Pawlowski
Mechanics of solid polymers: theory and computational modeling - Orginal Pdf
Mechanics of solid polymers: theory and computational modeling - Orginal Pdf
نویسندگان: Jörgen Bergström خلاصه: Mechanics of Solid Polymers Theory and Computational Modeling Jörgen Bergström
Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry (3rd Edition) - Epub + Converted Pdf
Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry (3rd Edition) - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Joel Karty خلاصه: Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry (Third Edition) by Joel Karty (Author), Taylor Mach (Author), Marie Melzer

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.