محصولات
Anti-Oppressive Social Work Practice and the Carceral State - Orginal Pdf
Anti-Oppressive Social Work Practice and the Carceral State - Orginal Pdf
نویسندگان: Patricia O'Brien خلاصه: Anti-Oppressive Social Work Practice and the Carceral State by Patricia O'Brien (Author), Judith S. Willison
Methods of Research on Human Development and Families - Epub + Converted Pdf
Methods of Research on Human Development and Families - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Theodore N. Greenstein خلاصه: Methods of Research on Human Development and Families 1st Edition by Theodore N. Greenstein (Author), Shannon N. Davis
Somali Piracy A Criminological Perspective - Orginal Pdf
Somali Piracy A Criminological Perspective - Orginal Pdf
نویسندگان: Jade Lindley خلاصه: Somali Piracy A Criminological Perspective By Jade Lindley
Contemporary Sociological Theory (4th Edition) - Orginal Pdf
Contemporary Sociological Theory (4th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Craig Calhoun خلاصه: Contemporary Sociological Theory 4th Edition by Craig Calhoun (Editor), Joseph Gerteis (Editor), James Moody (Editor), Steven Pfaff (Editor), Indermohan Virk
Classical Sociological Theory (4th Edition) - Orginal Pdf
Classical Sociological Theory (4th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Craig Calhoun خلاصه: Classical Sociological Theory 4th Edition by Craig Calhoun (Editor), Joseph Gerteis (Editor), James Moody (Editor), Steven Pfaff (Editor), Indermohan Virk
Game Theory Unbound: Revolutionize Your Thinking and Learn How to Win in Life and Business. Think Like a Strategist, Predict Outcomes, Play Smarter, and Navigate Life’s Games with Confidence - Epub + Converted Pdf
Game Theory Unbound: Revolutionize Your Thinking and Learn How to Win in Life and Business. Think Like a Strategist, Predict Outcomes, Play Smarter, and Navigate Life’s Games with Confidence - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: ThinkLeap خلاصه: Game Theory Unbound: Revolutionize Your Thinking and Learn How to Win in Life and Business. Think Like a Strategist, Predict Outcomes, Play Smarter, and Navigate Life’s Games with Confidence by ThinkLeap
National Cyber Emergencies (Routledge Studies in Conflict, Security and Technology) - Orginal Pdf
National Cyber Emergencies (Routledge Studies in Conflict, Security and Technology) - Orginal Pdf
نویسندگان: Greg Austin خلاصه: National Cyber Emergencies (Routledge Studies in Conflict, Security and Technology) 1st Edition by Greg Austin
Muse in Machine American fiction and mass publicity by Mark Conroy - Orginal Pdf
Muse in Machine American fiction and mass publicity by Mark Conroy - Orginal Pdf
نویسندگان: Mark Conroy خلاصه: MUSE IN THE MACHINE: AMERICAN FICTION AND MASS PUBLICITY – 29 Jan. 2021 by MARK CONROY
A Concise History of Revolution BY Kamrava - Pdf
A Concise History of Revolution BY Kamrava - Pdf
نویسندگان: Mehran Kamrava خلاصه: A Concise History of Revolution Mehran Kamrava
Conflict of Laws and Arbitral Discretion: The Closest Connection Test - Orginal Pdf
Conflict of Laws and Arbitral Discretion: The Closest Connection Test - Orginal Pdf
نویسندگان: Benjamin Hayward خلاصه: Conflict of Laws and Arbitral Discretion: The Closest Connection Test (Oxford Private International Law Series) by Benjamin Hayward

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.