محصولات
Interdisciplinary Approaches to Information Systems and Software Engineering (Advances in Systems Analysis, Software Engineering, and High Performance Computing)
Interdisciplinary Approaches to Information Systems and Software Engineering (Advances in Systems Analysis, Software Engineering, and High Performance Computing)
نویسندگان: Alok Bhushan Mukherjee, Akhouri Pramod Krishna خلاصه: It is now more important than ever to implement approaches and methods that can be effective in extracting meaningful information from large data sets
Advanced Control Design with Application to Electromechanical Systems
Advanced Control Design with Application to Electromechanical Systems
نویسندگان: Magdi S. Mahmoud خلاصه: Advanced Control Design with Application to Electromechanical Systems represents the continuing effort in the pursuit of analytic theory and rigorous design for robust control methods
Big Java: Late Objects (2nd Edition)
Big Java: Late Objects (2nd Edition)
نویسندگان: Cay S. Horstmann خلاصه:   With Wiley’s Enhanced E-Text, you get all the benefits of a downloadable, reflowable eBook with added resources to make your study time more effective, including: • Code Walkthrough• Video Examples• Code Rearrange Interactivities • Worked Examples • Self-Check ExercisesThe second edition of Big Java, Late Objects provides an approachable introduction to fundamental programming techniques and design skills, helping students master basic concepts and become competent coders
Collected DOCDEX Decisions 2013-2016: Decisions by ICC experts on Documentary credits, collections and demand guarantees
Collected DOCDEX Decisions 2013-2016: Decisions by ICC experts on Documentary credits, collections and demand guarantees
نویسندگان: No. @786E خلاصه: The DOCDEX system is a rapid and cost-effective means of resolving letter of credit disputes through an expert decision.  Cases are decided by a panel of three impartial experts having experience in, and knowledge of, trade finance transactions.
Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (5th Edition)
Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (5th Edition)
نویسندگان: Mikell P. Groover خلاصه: For advanced undergraduate/graduate-level courses in Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing
Using Quickbooks & Quickbooks Pro Version 6.0 (Using Series)
Using Quickbooks & Quickbooks Pro Version 6.0 (Using Series)
نویسندگان: Gail A. Perry خلاصه: This book anticipates the needs of the average user and supports the user ergonomically
Artificial Intelligence:  A Modern Approach (3rd Edition)
Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)
نویسندگان: Stuart Russell, Peter Norvig خلاصه: Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3e offers the most comprehensive, up-to-date introduction to the theory and practice of artificial intelligence
CompTIA Security+ SY0-401 Cert Guide, Academic Edition
CompTIA Security+ SY0-401 Cert Guide, Academic Edition
نویسندگان: David L. Prowse خلاصه: Learn, prepare, and practice for CompTIA Security+ SY0-401 exam success with this CompTIA Authorized Cert Guide, Academic Edition from Pearson IT Certification, a leader in IT Certification learning and a CompTIA Authorized Platinum Partner
Learning Quantitative Finance with R
Learning Quantitative Finance with R
نویسندگان: Dr. Param Jeet, Prashant Vats خلاصه: Key FeaturesUnderstand the basics of R and how they can be applied in various Quantitative Finance scenariosLearn various algorithmic trading techniques and ways to optimize them using the tools available in R
CompTIA Security+ Certification Exam SY0-501: Student Edition
CompTIA Security+ Certification Exam SY0-501: Student Edition
نویسندگان: 30 Bird Media خلاصه: CompTIA Security+ Certification SY0-501 provides the basic knowledge needed to plan, implement, and maintain information security in a vendor-neutral format

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.