محصولات
Markets, Ethics, and Business Ethics (2nd Edition) - Orginal Pdf
Markets, Ethics, and Business Ethics (2nd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Steven Scalet خلاصه: Markets, Ethics, and Business Ethics 2nd Edition by Steven Scalet
Essentials of Marketing Analytics - Orginal Pdf
Essentials of Marketing Analytics - Orginal Pdf
نویسندگان: Joseph F Hair خلاصه: ISE Essentials of Marketing Analytics (ISE HED IRWIN MARKETING) Ebook – 15 April 2021 by Joseph F. Hair Jr. (Author), Dana E. Harrison (Author), Haya Ajjan
Driven Information Systems (7th Edition) - Orginal Pdf
Driven Information Systems (7th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Paige Baltzan خلاصه: ISE Business Driven Information Systems (ISE HED IRWIN MANAGEMENT INFO SYSTEMS) – 21 April 2020 by Paige Baltzan Instructor (Author), Amy Phillips
Staffing Organizations (10th Edition) - Orginal Pdf
Staffing Organizations (10th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: John Kammeyer-Mueller خلاصه: ISE Staffing Organizations (ISE HED IRWIN MANAGEMENT) Paperback – March 26, 2021 by John Kammeyer-Mueller Prof (Author), Timothy A. Judge Staffing Organizations
Business Driven Technology (9th Edition) - Orginal Pdf
Business Driven Technology (9th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Paige Baltzan خلاصه: ISE Business Driven Technology (ISE HED IRWIN MANAGEMENT INFO SYSTEMS – February 1, 2021 by Paige Baltzan
International Management: Culture, Strategy, and Behavior (9th Edition) - Orginal Pdf
International Management: Culture, Strategy, and Behavior (9th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Fred Luthans خلاصه: International Management: Culture, Strategy, and Behavior 9th Edition by Fred Luthans (Author), Jonathan Doh
Happiness at Work: Mindfulness, Analysis and Well-being - Orginal Pdf
Happiness at Work: Mindfulness, Analysis and Well-being - Orginal Pdf
نویسندگان: R. Anand خلاصه: Happiness at Work: Mindfulness, Analysis and Well-being 1st Edition by R. Anand (Author), AA. VV.
Governance in the Digital Age: A Guide for the Modern Corporate Board Director - Orginal Pdf
Governance in the Digital Age: A Guide for the Modern Corporate Board Director - Orginal Pdf
نویسندگان: Brian Stafford خلاصه: Governance in the Digital Age: A Guide for the Modern Corporate Board Director 1st Edition by Brian Stafford (Author), Dottie Schindlinger
Foundations of Dynamic Economic Analysis: Optimal Control Theory and Applications - Orginal Pdf
Foundations of Dynamic Economic Analysis: Optimal Control Theory and Applications - Orginal Pdf
نویسندگان: Michael R. Caputo خلاصه: Foundations of Dynamic Economic Analysis: Optimal Control Theory and Applications Illustrated Edition by Michael R. Caputo
Ethics for the Legal Professional (8th Edition) - Orginal Pdf
Ethics for the Legal Professional (8th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Deborah Orlik خلاصه: Ethics for the Legal Professional 8th Edition by Deborah Orlik

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.