محصولات
Los siete pecados de la memoria: Cómo olvida y recuerda la mente (Spanish Edition)  - Epub + Converted pdf
Los siete pecados de la memoria: Cómo olvida y recuerda la mente (Spanish Edition) - Epub + Converted pdf
نویسندگان: Daniel L. Schacter خلاصه: ¿Por qué sufrimos lapsus de memoria?, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando tenemos algo en la punta de la lengua pero no logramos recordarlo?, ¿podemos llegar a inventarnos recuerdos?, ¿cómo maneja nuestra mente los recuerdos traumáticos?, ¿se puede manipular la memoria?, ¿cómo se forma y por qué en la vejez la vamos perdiendo?,
Psychology of Aging: A Biopsychosocial Perspective - Orginal Pdf
Psychology of Aging: A Biopsychosocial Perspective - Orginal Pdf
نویسندگان: Brian Yochim خلاصه: Psychology of Aging: A Biopsychosocial Perspective by Brian Yochim PhD ABPP (Editor), Erin Woodhead PhD
Psicología de la emoción (Síntesis psicología. Psicología básica nº 6) (Spanish Edition) - Epub + Converted Pdf
Psicología de la emoción (Síntesis psicología. Psicología básica nº 6) (Spanish Edition) - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Isaac Garrido Gutiérrez خلاصه: Psicología de la emoción (Síntesis psicología. Psicología básica nº 6) (Spanish Edition) 1st Edition by Isaac Garrido Gutiérrez
Understanding Statistics in Psychology with SPSS (8th Edition) - Orginal Pdf
Understanding Statistics in Psychology with SPSS (8th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Dr Dennis Howitt خلاصه: Understanding Statistics in Psychology with SPS de Dr Dennis Howitt (Auteur), Prof Duncan Cramer
Cognitive Psychology (6th Edition) BY Sternberg - Orginal Pdf
Cognitive Psychology (6th Edition) BY Sternberg - Orginal Pdf
نویسندگان: Robert J. Sternberg and Karin Sternberg خلاصه: Cognitive Psychology (6th Edition) BY Sternberg
Finding Your Way to Change: How the Power of Motivational Interviewing Can Reveal What You Want and Help You Get There - Orginal Pdf
Finding Your Way to Change: How the Power of Motivational Interviewing Can Reveal What You Want and Help You Get There - Orginal Pdf
نویسندگان: Allan Zuckoff PhD خلاصه: Finding Your Way to Change: How the Power of Motivational Interviewing Can Reveal What You Want and Help You Get There Paperback – May 14, 2015 by Allan Zuckoff PhD (Author), Bonnie Gorscak PhD (Author), William R. Miller Phd
The Handbook of Psycholinguistic and Cognitive Processes: Perspectives in Communication Disorders - Orginal Pdf
The Handbook of Psycholinguistic and Cognitive Processes: Perspectives in Communication Disorders - Orginal Pdf
نویسندگان: Jackie Guendouzi خلاصه: The Handbook of Psycholinguistic and Cognitive Processes: Perspectives in Communication Disorders 1st Edition by Jackie Guendouzi (Editor), Filip Loncke (Editor), Mandy J. Williams
Essential Elements for Effectiveness for Miami Dade College (7th Edition) - Pdf
Essential Elements for Effectiveness for Miami Dade College (7th Edition) - Pdf
نویسندگان: Juan Abascal خلاصه: Essential Elements for Effectiveness for Miami Dade College 7th Edition by Juan Abascal Ph.D. (Author), Dominic Brucato Ph.D. (Author), Laurel Brucato Ph.D. (Author), Patricia Stephenson
APA educational psychology handbook, Vol 3: Application to learning and teaching - PDF
APA educational psychology handbook, Vol 3: Application to learning and teaching - PDF
نویسندگان: Harris, K. R., Graham خلاصه: APA educational psychology handbook, Vol 3: Application to learning and teaching
Theories of Personality (10th Edition) BY Feist - Converted pdf
Theories of Personality (10th Edition) BY Feist - Converted pdf
نویسندگان: Jess Feist; Gregory Feist خلاصه: ISE eBook Online Access for Theories of Personality 10th Edition by Jess Feist; Gregory Feist and Publisher McGraw-Hill Higher Education (International). the eTextbook option for ISBN: 9781260590715, 1260590712. The print version of this textbook is ISBN: 9781260590715, 1260590712.

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.