محصولات
Evocacion (Spanish Edition)[2020] - Epub + Converted pdf
Evocacion (Spanish Edition)[2020] - Epub + Converted pdf
نویسندگان: Jeffrey Zeig خلاصه: La verdadera poesia puede comunicar incluso antes de ser comprendida
Tratamiento basado en la mentalización para niños. Un abordaje de tiempo limitado (Biblioteca de Psicología) (Spanish Edition) [2020] - Original PDF
Tratamiento basado en la mentalización para niños. Un abordaje de tiempo limitado (Biblioteca de Psicología) (Spanish Edition) [2020] - Original PDF
نویسندگان: Midgley, Nick, Ensink, Karin, Lindqvist, Karin, Malberg, Norka, Muller, Nicole, Álvarez Fernánez, Ramiro خلاصه: La Terapia de Mentalización, desarrollada a partir de los más recientes planteamientos psicodinámicos, está experimentado un notable auge en el ámbito de la psicoterapia
PERSONALITY PSYCHOLOGY:  FIVE MOST INFLUENTIAL THEORIES ABOUT PERSONALITY[2019] - Epub + Converted pdf
PERSONALITY PSYCHOLOGY: FIVE MOST INFLUENTIAL THEORIES ABOUT PERSONALITY[2019] - Epub + Converted pdf
نویسندگان: Boyadzhiev, Valentin, Dimitrova, Glory خلاصه: INTRODUCTIONHello and welcome to our book on Psychology of Personality
Consumer Behaviour Buying, Having, and Being (8th Canadian Edition) - HQ Pdf
Consumer Behaviour Buying, Having, and Being (8th Canadian Edition) - HQ Pdf
نویسندگان: Michael Solomon; Katherine White; Darren W. Dahl; Kelley Main خلاصه: Consumer Behaviour Buying, Having, and Being, Eighth Canadian Edition, 8th Edition by Michael Solomon; Katherine White; Darren W. Dahl; Kelley Main and Publisher Pearson Canada. ISBN: 9780135403129, 013540312X. The print version of this textbook is ISBN: 9780135433942, 0135433940.
Introducing Psychology (3rd Edition) - Image pdf with ocr
Introducing Psychology (3rd Edition) - Image pdf with ocr
نویسندگان: Linda Brannon and Dena Matzenbacher خلاصه: Introducing Psychology (9781516591039) Matzenbacher, Dena, Brannon, Linda, Lefton, Lester
Soul Searching:  Why Psychotherapy Must Promote Moral Responsibility - Epub + Converted pdf
Soul Searching: Why Psychotherapy Must Promote Moral Responsibility - Epub + Converted pdf
نویسندگان: Doherty, William J. خلاصه: Paul, a divorced father, wants to back out of his child care arrangement and spend less time with his children
Abnormal Psychology: An Integrative Approach (6th Edition) [2021] - Orginal pdf
Abnormal Psychology: An Integrative Approach (6th Edition) [2021] - Orginal pdf
نویسندگان: Barlow, Hofmann خلاصه: Abnormal Psychology: An Integrative Approach BY Barlow, Hofmann
Theory and Treatment Planning in Counseling and Psychotherapy (2nd Edition) - Original PDF
Theory and Treatment Planning in Counseling and Psychotherapy (2nd Edition) - Original PDF
نویسندگان: Diane R. Gehart خلاصه: Theory and Treatment Planning in Counseling and Psychotherapy (9781305089617) Gehart, Diane R.
Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior (15th Edition) [2019] - Original PDF
Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior (15th Edition) [2019] - Original PDF
نویسندگان: Coon, Dennis, Mitterer, John O., Martini, Tanya S. خلاصه: Welcome to the world of psychology--and a journey through the gateways to mind and behavior
Psychology: The science of mind and behaviour (3rd Edition) [2019] - Epub + Converted Pdf
Psychology: The science of mind and behaviour (3rd Edition) [2019] - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: The Science of Mind and Behaviour خلاصه: Psychology: The science of mind and behaviour (3rd Edition) BY Michael W. Passer; Ronald E. Smith

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.