محصولات
Global Human Resource Management Casebook - Orginal Pdf
Global Human Resource Management Casebook - Orginal Pdf
نویسندگان: James Hayton خلاصه: Global Human Resource Management Casebook (Global HRM) by James Hayton
Canadian Politics Today Democracy, Diversity and Good Government - Image pdf with ocr
Canadian Politics Today Democracy, Diversity and Good Government - Image pdf with ocr
نویسندگان: Livianna Tossutti خلاصه: Canadian Politics Today Democracy, Diversity and Good Government, 1st Edition by Livianna Tossutti and Publisher Pearson Canada. the eTextbook option for ISBN: 9780135266250, 0135266254. The print version of this textbook is ISBN: 9780135284452, 0135284457.
Global Political Economy: Theory and Practice (7th Edition) - Orginal Pdf
Global Political Economy: Theory and Practice (7th Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Theodore H. Cohn خلاصه: Global Political Economy: Theory and Practice 7th Edition by Theodore H. Cohn
Social Psychology, Canadian Edition BY Sanderson - Image pdf with ocr
Social Psychology, Canadian Edition BY Sanderson - Image pdf with ocr
نویسندگان: Catherine A. Sanderson خلاصه: Social Psychology, Canadian Edition by Catherine A. Sanderson and Publisher John Wiley & Sons (Canada). Save up to 80% by choosing the eTextbook option for ISBN: 9781118274811, 1118274814. The print version of this textbook is ISBN: 9780470678091, 0470678097.
Criminal Law: Cases and Materials [Connected Casebook] (8th Edition) - Epub + Converted pdf
Criminal Law: Cases and Materials [Connected Casebook] (8th Edition) - Epub + Converted pdf
نویسندگان: John Kaplan خلاصه: Criminal Law: Cases and Materials [Connected Casebook] (Aspen Casebook) 8th Edition by John Kaplan (Author), Robert Weisberg (Author), Guyora Binder
Economics of Crime and Enforcement - Orginal Pdf
Economics of Crime and Enforcement - Orginal Pdf
نویسندگان: Anthony M. Yezer خلاصه: Economics of Crime and Enforcement 1st Edition by Anthony M. Yezer
The Matrix of Race: Social Construction, Intersectionality, and Inequality - Epub + Converted pdf
The Matrix of Race: Social Construction, Intersectionality, and Inequality - Epub + Converted pdf
نویسندگان: Rodney D. Coates خلاصه: The Matrix of Race: Social Construction, Intersectionality, and Inequality 1st Edition, Kindle Edition by Rodney D. Coates (Author), Abby L. Ferber (Author), David L. Brunsma
Introducing Archaeology (3rd Edition) - Orginal Pdf
Introducing Archaeology (3rd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: J. Muckle, Robert خلاصه: Introducing Archaeology, Third Edition 3rd Edition by J. Muckle, Robert (Author), Stacey L. Camp
Introducing Archaeology (2nd Edition) - Orginal Pdf
Introducing Archaeology (2nd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Robert J. Muckle خلاصه: Introducing Archaeology, Second Edition 2nd Edition by Robert J. Muckle
Family Law for the Paralegal: Concepts and Applications (3rd Edition) - Epub + Converted pdf
Family Law for the Paralegal: Concepts and Applications (3rd Edition) - Epub + Converted pdf
نویسندگان: Mary Wilson خلاصه: Family Law for the Paralegal: Concepts and Applications 3rd Edition by Mary Wilson

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.