محصولات
War in Europe:  1450 to the Present[2016] - Original PDF
War in Europe: 1450 to the Present[2016] - Original PDF
نویسندگان: Jeremy Black خلاصه: War in Europe: 1450 to the Present by Jeremy Black (Author)
Naval Warfare A Global History since 1860 - Original PDF
Naval Warfare A Global History since 1860 - Original PDF
نویسندگان: Jeremy Black خلاصه: The modern age of naval warfare began with the combination of steam power, iron warships, and modern artillery in the mid-nineteenth century, to be rapidly joined by advanced mines, torpedoes, and submersible war craft. This combination launched a new period of acute naval competition. Moreover, this period was of marked international and geopolitical significance.

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.