محصولات
Structure and mechanics of woven fabrics - Original PDF
Structure and mechanics of woven fabrics - Original PDF
نویسندگان: Jack Hu خلاصه: This book introduces fundamental and advanced fabric structure and mechanics. There are 10 chapters covering the general features of textile structure and mechanics. All the simple modes of deformation such as tensile, bending, shear and compression, and the complex, particularly drape deformation of fabrics (mainly woven), are discussed. Testing methods for the objective/ instrumental measurement of fabric mechanical properties and structure parameters are also included.
Trading Binary Options Strategy - Epub + Converted Pdf
Trading Binary Options Strategy - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Alan Newton خلاصه: Trading Binary Options Strategy by Alan Newton
How To Trade On The Forex Market[2021] - Epub + Converted pdf
How To Trade On The Forex Market[2021] - Epub + Converted pdf
نویسندگان: Newton, Alan خلاصه: How To Trade On The Forex Market by Alan Newton (Author)

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.