محصولات
A Complete Day Trading System: Succeed as a Full-Time Day Trader, by managing your trades with Pivots, VPA, and Tape Reading. Whilst optimizing your risk and personal psychology - Epub + Converted Pdf
A Complete Day Trading System: Succeed as a Full-Time Day Trader, by managing your trades with Pivots, VPA, and Tape Reading. Whilst optimizing your risk and personal psychology - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Thor Young خلاصه: A Complete Day Trading System: Succeed as a Full-Time Day Trader, by managing your trades with Pivots, VPA, and Tape Reading. Whilst optimizing your risk and personal psychology by Thor Young (Author), Andrew Aziz

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.