محصولات
Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight - Epub + Converted Pdf
Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Robert Mnookin خلاصه: Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight by Robert Mnookin

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.