محصولات
How to Talk to Anyone And Everyone: Hold Better Conversation, Master Small Talk And Improve Social Skills - Epub + Converted Pdf
How to Talk to Anyone And Everyone: Hold Better Conversation, Master Small Talk And Improve Social Skills - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Mindnatic خلاصه: How to Talk to Anyone And Everyone: Hold Better Conversation, Master Small Talk And Improve Social Skills (Communication Skills and Charisma Development Book 3) by Mindnatic

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.