محصولات
Behind the Door of Deceit: Understanding the Biggest Liars in Our Lives - Epub + Converted Pdf
Behind the Door of Deceit: Understanding the Biggest Liars in Our Lives - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Bella DePaulo خلاصه: Behind the Door of Deceit: Understanding the Biggest Liars in Our Lives by Bella DePaulo Ph.D.
The Psychology of Lying and Detecting Lies - Epub + Converted Pdf
The Psychology of Lying and Detecting Lies - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Bella DePaulo خلاصه: The Psychology of Lying and Detecting Lies by Bella DePaulo

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.