محصولات
Project Management with Scrum How to Become a Great Project Manage - Epub + Converted PDF
Project Management with Scrum How to Become a Great Project Manage - Epub + Converted PDF
نویسندگان: Alex CampbellAgile خلاصه: Project Management with Scrum How to Become a Great Project Manage by Alex CampbellAgile

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.