پشتیبانی تلگرام
شماره پشتیبانی(ساعات اداری): 09375896857

Media Product Portfolios: Issues in Management of Multiple Products and Services

توسط Robert G. Picard


Media Product Portfolios: Issues in Management of Multiple Products and Services

Media Product Portfolios: Issues in Management of Multiple Products and Services

نویسنده: Robert G. Picard

Media product portfolios are rapidly becoming the predominant shared characteristic of media companies worldwide 


Media product portfolios are rapidly becoming the predominant shared characteristic of media companies worldwide. The phenomenon involves firms from all kinds of media--newspapers, magazines, television, radio, cinema--and is found in enterprises ranging from small, local firms to large, globalized companies. This volume is the result of a coordinated effort of scholars in the United States and Europe to explore the characteristics, processes, challenges, and implications of media product portfolios.

This book breaks new ground by introducing the concepts of product portfolio management and applying them to media companies in a comprehensive manner. It draws from knowledge and methods of analyzing product portfolio management in other industries, applies that knowledge to media industries, and analyzes current practices in media firms. The process and issues of portfolio strategy, development, and management are complex and wide ranging. The book explores the development of media product portfolios from an interdisciplinary perspective, providing insight from business, economic, organizational, and communication approaches. The book explores why and how firms develop portfolios, how company strategy and organizational development relate to portfolios, the role of leaders in developing portfolio activities, economic and economic geography issues in portfolios, production issues, challenges in managing multiple products and operations, issues of marketing and branding issues in portfolios, personnel implications, and the unique challenges in the internationalization of media portfolio operations.

Ebook details:
عنوان: Media Product Portfolios Issues in Management of Multiple Products and Services (9780805855890)
نویسنده: Robert G. Picard
ناشر: Routledge; 1 edition (May 25, 2005)
زبان: English
شابک: 0805855890, 978-0805855890
حجم: 3 Mb
فرمت: True Pdf

موارد قابل توجه
1- در صورت داشتن هرگونه مشکلی در پرداخت، لطفا با پشتیبانی تلگرام در ارتباط باشید.
2- برای خرید محصولات لطفا به شماره محصول و عنوان دقت کنید
3- شما می توانید فایلها را روی نرم افزارهای مختلف اجرا کنید(هیچگونه کد یا قفلی روی فایلها وجود ندارد)
4- بعد از خرید، محصول مورد نظر از صفحه محصول قابل دانلود خواهد بود همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.
5- در صورت وجود هر مشکلی در فرایند خرید با تماس بگیریدآیدی تلگرام