محصولات
Negotiate Without Fear: Strategies and Tools to Maximize Your Outcomes - Epub + Converted Pdf
Negotiate Without Fear: Strategies and Tools to Maximize Your Outcomes - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Victoria Medvec خلاصه: Negotiate Without Fear: Strategies and Tools to Maximize Your Outcomes 1st Edition by Victoria Medvec

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.