محصولات
Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations (7th Edition) - Epub + Converted Pdf
Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations (7th Edition) - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Steven A. Finkler خلاصه: Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations 7th Edition Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations 7th edition 9781071835333 Author(s) Steven A. Finkler; Thad D. Calabrese; Daniel L. Smith

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.