محصولات
The Five Practices in Practice [Middle School]:  Successfully Orchestrating Mathematics Discussions in Your Middle School Classroom (Corwin Mathematics Series)[2019] - Epub + Converted pdf
The Five Practices in Practice [Middle School]: Successfully Orchestrating Mathematics Discussions in Your Middle School Classroom (Corwin Mathematics Series)[2019] - Epub + Converted pdf
نویسندگان: Smith, Margaret (Peg) S., Sherin, Miriam Gamoran خلاصه: The Five Practices in Practice [Middle School]: Successfully Orchestrating Mathematics Discussions in Your Middle School Classroom (Corwin Mathematics Series) 1st Edition by Margaret (Peg) S. Smith (Author), Miriam Gamoran Sherin (Author)

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.