محصولات
Crisis Management:  Mastering the Skills to Prevent Disasters (Harvard Business Essentials)[2004] - Orginal PDF
Crisis Management: Mastering the Skills to Prevent Disasters (Harvard Business Essentials)[2004] - Orginal PDF
نویسندگان: Harvard Business School Press خلاصه: Crisis Management: Mastering the Skills to Prevent Disasters (Harvard Business Essentials) by Harvard Business School Press (Author)
Crisis Management: Mastering the Skills to Prevent Disasters - Orginal Pdf
Crisis Management: Mastering the Skills to Prevent Disasters - Orginal Pdf
نویسندگان: Harvard Business School Press خلاصه: Crisis Management: Mastering the Skills to Prevent Disasters (Harvard Business Essentials) by Harvard Business School Press
Negotiation (Harvard Business Essentials) BY Richard Luecke  - Orginal Pdf
Negotiation (Harvard Business Essentials) BY Richard Luecke - Orginal Pdf
نویسندگان: Richard Luecke خلاصه: Negotiation (Harvard Business Essentials) by Richard Luecke (Author), Harvard Business School Press
Remix Strategy The Three Laws of Business Combinations (Harvard Business School Press)
Remix Strategy The Three Laws of Business Combinations (Harvard Business School Press)
نویسندگان: Benjamin Gomes-Casseres خلاصه: Alliances, partnerships, acquisitions, mergers, and joint ventures are no longer exceptions in most businesses--they are part of the core strategy

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.