محصولات
Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences: An Introduction - Original PDF
Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences: An Introduction - Original PDF
نویسندگان: Guido W. Imbens خلاصه: Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences: An Introduction by Guido W. Imbens (Author), Donald B. Rubin

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.