محصولات
Leadership For The New Female Manager: The New Manager's Guide to Mastering Leadership Skills [2022] - Epub + Converted PDF
Leadership For The New Female Manager: The New Manager's Guide to Mastering Leadership Skills [2022] - Epub + Converted PDF
نویسندگان: G. Sanchez, Karina خلاصه: Leadership For The New Female Manager: The New Manager's Guide to Mastering Leadership Skills: 21 Powerful Strategies for Coaching High-Performance Teams, Earning Respect & Influencing Up by Karina G. Sanchez (Author)

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.