محصولات
Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies for Reasonable People - Epub + Converted Pdf
Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies for Reasonable People - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: G. Richard Shell خلاصه: Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies for Reasonable People by G. Richard Shell

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.