محصولات
PLC+:  Better Decisions and Greater Impact by Design[2019] - Original PDF
PLC+: Better Decisions and Greater Impact by Design[2019] - Original PDF
نویسندگان: Fisher, Douglas, Frey, Nancy, Almarode, John T., Flories, Karen T., Nagel, Dave خلاصه: PLC+: Better Decisions and Greater Impact by Design 1st Edition by Douglas Fisher (Author), Nancy Frey (Author), John T. Almarode (Author), Karen T. Flories (Author), Dave Nagel (Author)

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.