محصولات
The Market Maker's Matrix: See How they see, trade how they trade - Pdf
The Market Maker's Matrix: See How they see, trade how they trade - Pdf
نویسندگان: Evan Christopher خلاصه: The Market Maker's Matrix: See How they see, trade how they trade by Evan Christopher

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.