محصولات
Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well - Epub + Converted Pdf
Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Douglas Stone خلاصه: Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well by Douglas Stone (Author), Sheila Heen
Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most - Epub + Converted Pdf
Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Douglas Stone خلاصه: Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most by Douglas Stone (Author), Bruce Patton (Author), Sheila Heen (Author), Roger Fisher

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.