محصولات
Emotional Intelligence for the Modern Leader: A Guide to Cultivating Effective Leadership and Organizations  - Epub + Converted PDF
Emotional Intelligence for the Modern Leader: A Guide to Cultivating Effective Leadership and Organizations - Epub + Converted PDF
نویسندگان: Christopher D. Connors خلاصه: Emotional Intelligence for the Modern Leader: A Guide to Cultivating Effective Leadership and Organizations by Christopher D. Connors (Author)

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.