محصولات
Body Language: Speed-Read People, Detect Deceit, Understand the Hidden Meaning Behind People's Gestures And Expressions - Epub + Converted Pdf
Body Language: Speed-Read People, Detect Deceit, Understand the Hidden Meaning Behind People's Gestures And Expressions - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Carl Goleman خلاصه: Body Language: Speed-Read People, Detect Deceit, Understand the Hidden Meaning Behind People's Gestures And Expressions. Learn To Use Body Language to Influence, Persuade And Convey The Right Message by Carl Goleman

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.